เรามีวิศวกรรมการออกแบบตัวกรอง รวมไปถึง Vessel (Housing) ประเภทต่าง ๆ โดย
วิศวกรผู้ชำนาญงานจาก บริษัท นิชิได ฟิลเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเรา